Tag - עוסק פטור

הקמת עסק – עוסק פטור

 בבואך להקים עסק ודאי שקלת את האפשרות להיות עוסק פטור, להלן מידע שיעזור לך להבין את מעמדו המשפטי של העוסק הפטור ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרת עוסק פטור 

חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975 מגדיר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה 79,482 ש"ח (נכון ל-1.1.2015).

עצם הגדרתו של אדם כעוסק פטור, פוטרת אותו מגביית מע"מ בגין עסקאותיו (למעט עסקאות מקרקעין), אולם בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת העוסק הפטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע.פועל יוצא של עובדה זו נותנת לעוסק הפטור יתרון מסחרי שכן העוסק הפטור יכול להציע את שירותיו במחיר זול ממחיר השוק בשיעור של 18% לפחות.

טרם תיקון 23 לחוק המע"מ בשנת 2002 היו קיימות הגדרות כגון: "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור", אולם כיום לאחר תיקון 23 לחוק מס ערך מוסף , הגדרות אלו הוחלפו לעוסק פטור

"  עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;" .

התנהלותו של עוסק פטור אל מול רשויות המס:

בשל העובדה, כי העוסק המורשה פטור מגביית מע"מ וכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע אין לעוסק הפטור כל התנהלות אל מול מע"מ וזאת בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת.

עוסק פטור, אינו מנפיק חשבונית ללקוח, אלא מפיק דרישת תשלום ובעת קבלת הכסף מנפיק קבלה.

בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס האחרות (מס הכנסה, ביטוח לאומי) התנהלותו של העוסק הפטור זהה.

למי עוסק פטור מתאים:

מסגרת זו מתאימה בעיקר לעצמאיים בתחילת דרכם, שכירים שעושים עבודות צדדיות, סטודנטים המעניקים שיעורים פרטיים וכיו"ב.

מי אינו רשאי להיות עוסק פטור:

חשוב לציין, כי בעלי מקצועות חופשיים עפ"י הרשימה להלן אינם רשאים להיות עוסקים פטורים ומוגדרים כעוסק מורשה:

  1. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד,מנהל חשבונות, מתורגמן,סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

  2. נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על  מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

  3. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב.

 

כאמור באם מחזור העסקאות השנתיות נמוך מ 79,482 ש"ח רשאי אדם לסווג את מעמדו כעוסק פטור, אולם מעמד זה טומן בחובו בעייה משמעותית אחת והיא העובדה שגם לקוחותיו השונים של העוסק הפטור ידעו כי מדובר בעסק קטן שמחזור עסקאותיו השנתיות אינו עולה על 79,482 ש"ח, וכך  עשויים לקוחות העוסק הפטור לחשוש כי מדובר בעסק קטן לא מקצועי דיו וכמובן שחוג לקוחותיו מצומצם.

 

 

הקמת עסק- עוסק מורשה

בבואך להקים עסק ודאי שאלת את עצמך מהו סוג ההתאגדות המשפטית המועדף.

להלן סקירה של הגדרת התאגדות משפטית מסוג "עוסק מורשה" , מעמדו המשפטי של העוסק המורשה ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרה

סעיף 52 (ב) לחוק מס ערך מוסף קובע  " אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק."

כלומר אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית, רשאי להירשם כעוסק מורשה ולמעשה זוהי ההתאגדות המשפטית הפשוטה ביותר בישראל.

טרם פתיחתו של העסק יש לפתוח תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, לאחר פתיחת התיקים יינתן מס' עוסק ולמעשה בכך הפכתם להיות עצמאיים בישראל.

עוסק מורשה כרוך בתשלום מע"מ וקיזוזו.

מחזור העסקאות

מחזור העסקאות של עוסק מורשה גבוה מ-79,482 (נכון ל1.1.2015) או נמנה עם רשימת בעלי המקצוע החופשיים, שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים, אף אם מחזור עסקאותיהם נמוך מ79,482.

ישנם שני מסלול דיווח בהתאם למחזור עסאותיכם: מסלול חודשי/ דו חודשי.

השלכות משפטיות

מאחר והעסק הוא למעשה אתם, ההתנהלות העסקית והמשפטית ישירה מול בעל העסק ועל כן האחריות המשפטית היא מלאה, כך שלדוגמא  אם העסק צבר חובות, חובות אלו יהיו חובות פרטיים של בעל העסק ונושי העסק יוכלו לתבוע את בעל העסק באופן אישי להשבת החובות.

 

 

האם כדאי להקים חברה בע”מ או לנהל פעילות כעוסק מורשה

טרם הקמת העסק מתחבטים היזמים בשאלה כיצד לנהל את פעילותם העסקית, האם באמצעות חברה או באמצעות עוסק מורשה? במאמר זה ננסה לציין בקצרה את ההבדלים המהותיים בין חברה לעוסק מורשה בתקווה, כי אלו יעזרו לכם לקבל החלטה שקולה יותר מהי המסגרת המשפטית הנכונה בעבורכם ובעבור פעילותכם העסקית:

הגדרת עוסק מורשה וחברה

עוסק מורשה – כל אדם (ולעניין זה אף שותפות), אשר מעוניין להקים עסק עצמאי רשאי לפנות למע"מ ולהירשם כעוסק מורשה. בעת הרישום יקבל העוסק מספר עוסק מורשה (עפ"י רוב ת.ז. של העוסק או מספר השותפות במידה והשותפות רשומה), שישמש כתעודת הזהות של העסק. מרגע הרישום חייב העוסק להנפיק חשבוניות מס בתוספות שיעור המע"מ הקבוע (כיום 17%) בגין כל הכנסה של העסק. הבדל בין עוסק מורשה לעוסק פטור – עוסק מורשה - מורשה הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו גבוה מ-77,993 ש"ח בשנה. מדווח על הכנסותיו פעם בחודשיים. כמו גם מדווח למס הכנסה וביטוח לאומי. עוסק פטור - במידה וסכום הכנסות העוסק קטנות מסכום של 77,993 ש"ח  בשנה רשאי העוסק לפנות למע"מ ולהיות מוכר כעוסק פטור ולדווח על הכנסותיו והוצאותיו פעם בשנה. חברה  - חברה בע"מ היא גוף משפטי שקיים מתוקף חוק החברות. חברה נוסדת לאחר אישור רשם החברות על רישומה וקבלת מספר חברה. כל אדם רשאי להקים חברה כל עוד מטרות החברה  חוקיות. כיום גם אדם אחד רשאי להקים חברה (חברת יחיד) חברה חייבת שיהיה לה תקנון שם יצויינו – פרטים בדבר  הון המניות, הגבלת האחריות של בעלי המניות, זכויות וחובות של בעלי המניות ואופי ניהול החברה. חברה בעירבון מוגבל – לרוב תהיה החברה בעירבון מוגבל, היינו במקרה של קריסת החברה עקב חובות כספיים, יהיו בעלי המניות בחברה אחראים לחובות אלו עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. במקרים מסויימים בהם ניתן יהיה להוכיח שבעלי המניות לא  פעלו עפ"י הנדרש בדין ניתן  יהיה לחייב את בעלי המניות במלוא חובות החברה על ידי הליך הנקרא הרמת מסך ההתאגדות. יובהר, כי בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין אינם יכולים להקים חברות בעירבון מוגבל ולעולם יהיו אחראים למלוא חובות חברתם!

תהליך ההקמה

עוסק מורשה -  על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. כיום מתאפשרת פתיחת תיקים אלו באמצעות האינטרנט. חברה – על מנת להקים חברה יש להגיש מסמכי פתיחת חברה לרשם החברות (בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה של 2,558 ש"ח לרשם החברות) וכן תיק במס הכנסה ובמע"מ. במידה והחברה מעסיקה עובדים יש לפתוח תיק בביטוח הלאומי ותיק ניכויים במס הכנסה.

אחריות

עוסק מורשה – ניהול עסקים באמצעות עוסק מורשה משמעותו, כי הבעלים אחראים באופן אישי לכל הפעילות העסקית, לרבות אחריות פיננסית במקרה של הפסדים כספיים, אחריות פלילית במקרה של הגשת כתב אישום לדוגמא בניית פרגולה או סגירת חורף ללא היתר. חברה – קיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי מניותיה כך, שבמקרה של הפסדים ניתן לתבוע את החברה ולא את בעלי מניותיה באופן אישי. חשוב לציין, כי במידה ובעלי המניות ערבים באופן אישי לחובות החברה (חלקם או כולם) ניתן לתבוע אותם באופן אישי בגין ערבותם זו.

מס על הכנסה

עוסק מורשה – הכנסתו האישית של עוסק מורשה הינה על פי מדרגות מס עד לתקרה של 45%. תשלום זה עפ"י מדרגות המס משולם כמקדמה לרשויות המס פעם בחודשיים. בסוף שנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי מתבצעת בדיקה במידה והמקדמות עלו על ההכנסה יהיה הנישום זכאי להחזר המס העודף ממס הכנסה. חברה – שיעור מס החברות בשנת 2012 הינו 25%. בעלי מניותיה של החברה אם מועסקים על ידה (כלומר השותפים) ממוסים עפ"י גובה משכורתם כשכירים לכל דבר. בנוסף במידה ובסוף שנה קיימים לחברה רווחים (דיבידנדים) ובעלי המניות רוצים להוציא רווחים אלו מהחברה ממוסה הדיבדנד בשיעור של 25% טרם החלוקה לבעלי המניות.

ביטוח לאומי

עוסק מורשה -  חייב בתשלום ביטוח לאומי של אחוז מסויים מהרווח. חברה – חברה אינה משלמת ביטוח לאומי. בעלי המניות בחברה משלמים ביטוח לאומי כשכירים לכל דבר עפ"י גובה הכנסתם.

ניהול פנקסי חשבונות

עוסק מורשה – רשאי לבחור האם לנהל את פנקסי החשבונות בצורה כפולה או יחידנית. חברה -  חייבת לנהל פנקס חשבונות כפול.

הפסקת פעילות

עוסק מורשה – במקרה של הפסקת פעילות ובמידה ולא קיימים חובות כל שהם, תהליך סגירת העוסק מורשה (שותפות) מול רשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי פשוט ומהיר. חברה – במקרה של הפסקת פעילות, יהיה צורך בפירוקה של החברה וקבלת סטטוס "מחוקה ומחוסלת" ברשם החברות. פעולה זו ארוכה ומסובכת, אף כי כיום קיימים תהליכים מזורזים, לדוגמא: חברת יחיד המתפרקת מרצון ללא חובות כלשהם

 סוגי פירוק חברה

פירוק מרצון – בעלי מניות החברה יוזמים את הפירוק מרצונם. פירוק ע"י/בפיקוח בית המשפט -  הפירוק מתבצע ע"י ו/או בפיקוח בית המשפט. בית המשפט המוסמך לעניין זה הינו בית המשפט המחוזי. פירוק ע"י נושים – מתבצע כאשר החברה אינה משלמת את חובותיה לנושים השונים, לרבות עובדי החברה עצמה ואלו ביוזמתם פונים לבית המשפט על מנת לפרק את החברה.

תדמית ומוניטין

לרוב התדמית הקיימת לחברה אל מול לקוחותיה, ספקיה, רשויות גבוה יותר במקרה של חברה מאשר זה של העוסק המורשה שלרוב נתפס כעסק קטן ללא היקפים /ואו פעילות נרחבים.