Tag - עוסק זעיר

הקמת עסק – עוסק פטור

 בבואך להקים עסק ודאי שקלת את האפשרות להיות עוסק פטור, להלן מידע שיעזור לך להבין את מעמדו המשפטי של העוסק הפטור ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה:

הגדרת עוסק פטור 

חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975 מגדיר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה 79,482 ש"ח (נכון ל-1.1.2015).

עצם הגדרתו של אדם כעוסק פטור, פוטרת אותו מגביית מע"מ בגין עסקאותיו (למעט עסקאות מקרקעין), אולם בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת העוסק הפטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע.פועל יוצא של עובדה זו נותנת לעוסק הפטור יתרון מסחרי שכן העוסק הפטור יכול להציע את שירותיו במחיר זול ממחיר השוק בשיעור של 18% לפחות.

טרם תיקון 23 לחוק המע"מ בשנת 2002 היו קיימות הגדרות כגון: "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור", אולם כיום לאחר תיקון 23 לחוק מס ערך מוסף , הגדרות אלו הוחלפו לעוסק פטור

"  עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;" .

התנהלותו של עוסק פטור אל מול רשויות המס:

בשל העובדה, כי העוסק המורשה פטור מגביית מע"מ וכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין העסקאות שביצע אין לעוסק הפטור כל התנהלות אל מול מע"מ וזאת בניגוד לכל התאגדות משפטית אחרת.

עוסק פטור, אינו מנפיק חשבונית ללקוח, אלא מפיק דרישת תשלום ובעת קבלת הכסף מנפיק קבלה.

בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס האחרות (מס הכנסה, ביטוח לאומי) התנהלותו של העוסק הפטור זהה.

למי עוסק פטור מתאים:

מסגרת זו מתאימה בעיקר לעצמאיים בתחילת דרכם, שכירים שעושים עבודות צדדיות, סטודנטים המעניקים שיעורים פרטיים וכיו"ב.

מי אינו רשאי להיות עוסק פטור:

חשוב לציין, כי בעלי מקצועות חופשיים עפ"י הרשימה להלן אינם רשאים להיות עוסקים פטורים ומוגדרים כעוסק מורשה:

  1. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד,מנהל חשבונות, מתורגמן,סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

  2. נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על  מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

  3. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב.

 

כאמור באם מחזור העסקאות השנתיות נמוך מ 79,482 ש"ח רשאי אדם לסווג את מעמדו כעוסק פטור, אולם מעמד זה טומן בחובו בעייה משמעותית אחת והיא העובדה שגם לקוחותיו השונים של העוסק הפטור ידעו כי מדובר בעסק קטן שמחזור עסקאותיו השנתיות אינו עולה על 79,482 ש"ח, וכך  עשויים לקוחות העוסק הפטור לחשוש כי מדובר בעסק קטן לא מקצועי דיו וכמובן שחוג לקוחותיו מצומצם.